”90% av årets timmar levererar vindkraften el.”

Intervju med Charlotte Unger Larson - Senior rådgivare på RWE Renewables Sweden

Varför är det viktigt att bygga ut vindkraften i Sverige? Först och främst eftersom vi befinner oss i en klimatkris, och vindkraften ger oss förnybar energi. Vindkraften gör att vi kan knuffa bort fossil energi ur systemet.
Men Sveriges elproduktion är väl redan till största del fossilfri?
Ja, men med vindkraft kan Sverige exportera mer el till övriga Europa och på så sätt hjälpa till att trycka ut exempelvis kolkraft.
På vilket sätt gynnas lokalbefolkningen av vindkraftsutbyggnaden?
Vindkraft ger arbetstillfällen, framför allt utanför storstäderna. Det skapar många nya jobb, dels när man bygger vindkraftparken, dels under de cirka 30 år som den producerar el och behöver skötas om. Det är direkta jobb med service och kontroll av parken, men också indirekta jobb som mat och logi för de som jobbar där. Det ger i sin tur skatteintäkter och bidrar till hela kommunens och regionens utveckling.
Varför bygger man vindkraft främst i Norrland, kan man inte bygga i södra Sverige?
Man började faktiskt att bygga mycket vindkraft i södra Sverige, efterhand har man dragit sig mer och mer norrut. Det beror till stor del på att det är lägre befolkningstäthet  i mellersta och norra Sverige men också på att det finns många bra vindlägen. Framöver kommer det också byggas en hel del ute till havs, och då framför allt längs kusterna från mitten av Sverige och söderu


Men vindkraften fungerar ju bara när det blåser?
Ja, men ungefär 90 procent av årets timmar levererar vindkraften el. På hösten och vintern när vi behöver som mest el, då levererar också vindkraften som mest. Vind och sol är en bra kombination eftersom sol producerar mest på sommaren. Och så har vi bra lagringsmöjligheter i vattenkraften, när det inte blåser kan man släppa på mer vatten genom turbinerna.
Kan man förena storskalig vindkraftsutbyggnad med att värna skogen och naturen?
Ja det måste gå, för båda delarna är viktiga. Här har projektörerna det största ansvaret, både för den miljömässiga och den sociala hållbarheten. När man planerar för ett nytt projekt är det jätteviktigt att starta dialogen med lokalsamhället så tidigt som möjligt så att alla ska kunna vara med och påverka utvecklingen. Här får man inte slarva.
Hur upplever du debatten om vindkraften på lokal nivå?
Jag bor själv i Krokom i Jämtland sedan fyra år tillbaka, i en liten by med bara fem hushåll. Här i kommunen och länet har det varit mycket debatt om lokala vindkraftsprojekt. Jag har full förståelse för att det är olika intressen som måste vägas mot varandra, samtidigt tror jag det är viktigt att man ser saken ur ett större perspektiv. Hur kan vår kommun utnyttja de möjligheter som finns här och hur kan vi vara med och bidra till större värden för hela samhället?

”Med vindkraft kan vi överlämna ett lite bättre samhälle till våra barn och barnbarn.”

Intervju med John Childs - VD för Nysäter Wind

Hej John! Varför bygger du och Nysäter Wind en av Europas största vind­ kraftparker utanför Viksjö?
Det korta svaret är att vindkraft är den billigaste och mest effektiva energikällan som kan byggas
ut storskaligt i Europa idag, och just i det här området är vind­ förhållandena fantastiskt bra. Det längre svaret är att vindkraft gör Sveriges elsystem mer stabilt och bidrar till målet om 100 procent
förnybar el. På så vis kan vi överlämna ett lite bättre samhälle till våra barn och barnbarn.
Hur hamnade du i vindkraftsindustrin?
Som ingenjör gillar jag att lösa problem, oavsett om det handlar om att bygga en vindkraftpark eller att bygga mitt eget hem, vilket jag gjorde när jag flyttade till Sverige och Malmö för drygt tio år sedan. Jag är ursprungligen från nordvästra England, man kan säga att det var vindkraften som tog mig till Sverige. Sverige ligger verkligen i framkant när det gäller att ställa om till modern och hållbar energi.
Vad gillar du att göra när du är ledig?
Jag var tidigare en rätt lovande simmare, numera ägnar jag mig åt alla möjliga former av sport som extremcykling och triathlon. Jag gillar att utmana både hjärnan och kroppen, gärna samtidigt.
Varför bygger ni vindkraftparken just i Viksjö? Förutsättningarna här är verkligen perfekta. Dels vindläget förstås men också den positiva inställningen från såväl markägarna som kommunen och de boende i området. Relationen med lokalsamhället är avgörande eftersom vindkraftverken ska stå här i många år. 

 

Vem ligger bakom Projektet? 
Nysäter Wind ägs till 80 procent av Energy Infrastructure Partners och till 20 procent av RWE Renewables Sweden. En vindkraftpark kräver enorma investeringar och därför är ofta utländska investerare inblandade. De flesta som jobbar på plats är dock rekryterade från lokalområdet, liksom de som ska sköta parken när den är klar. Elen som utvinns kommer   att kopplas in på det svenska nätet och användas av svenska hushåll.
 Går det att bygga storskalig vindkraft och samtidigt värna naturen?
Ja, det är jag övertygad om. Men låt oss samtidigt vara ärliga, alla energislag har fördelar och nackdelar. På det stora hela är vindkraften en fantastisk energikälla med en begränsad miljöpåverkan. Vindkraftsprojekt föregås alltid av en gedigen miljöprövning, och det har såklart gjorts i det här fallet. Vi genomför ständigt översyner för att se till att vi lever upp till kraven på att skydda naturen.
Kommer ni att återställa området efter att vindkraftparken byggts färdigt?
Ja, det är vi ålagda att göra. Faktum är att återställnings­ arbetet efter konstruktionsfasen redan pågår och fortsätter löpande. Detta granskas kontinuerligt av länsstyrelsen och hittills har de varit väldigt nöjda. När vindkraftverken en dag i framtiden ska monteras ner helt och hållet kommer också det att göras på ett miljömässigt hållbart sätt.
Kommer det vara möjligt att exempelvis plocka svamp eller jaga för den som vill i området när vindkraftparken är klar?
Självklart, när parken är färdig kommer du att kunna gå runt där ungefär som du gjorde tidigare. Jag ser fram emot att ta en promenad där själv så småningom, och jag hoppas att många av er vill göra det också!
Hur påverkas de boende i området av parken?
Den huvudsakliga påverkan sker nu, under tiden vi bygger. Som många har märkt har det varit tunga transporter genom Viksjö och mycket arbete som pågår i skogen. Men när vindkraftparken väl är klar kommer det att lugna ner sig. Vi har också kommit överens med lokalsamhället om en vindkraftsfond på drygt en miljon kronor om året. Den ska gå till lokala projekt inom näringsliv, sport, kultur och fritid. Jag tycker det är viktigt att också lokalsamhället får ta del av vinsten från vindkraften.
Hur har ni tagits emot av lokalbefolkningen?
Folk har varit jättevänliga! Jag har full förståelse för att vi orsakar en hel del besvär under tiden vi bygger parken, men vi har verkligen blivit bemötta positivt. Vi har dialog med alla boende som vill och ordnar regelbundna träffar med information och möjlighet till frågor och diskussion.

 

 

Information om vindkraftstransporter på Habbornvägen

Arbetet med att förbereda vägen från väg 331 in till vindpark Björnlandshöjden har nu pågått ett antal veckor. Den 3 maj gjordes en testkörning av vägen för att kontrollera att utförda och planerade åtgärder på vägen är tillräckliga för att klara de planerade vindkraftstransporterna.

Vindkraftstransporterna startade i månadsskiftet maj-juni och kommer pågå under hela sommaren fram under hösten. 

 

Nu lagom till sommarvärmen har även badplatsen färdigställts. 

I samband med breddning av vägen vid badplatsen har det utifrån önskemål från Viksjö by, gjorts en ny parkering samt att omklädningsrum och toaletter har flyttats över till sjösidan. Stranden har även fått ett nytt tillskott av sand. 


Löpande underhållsåtgärder längs vägen kommer att utföras allt eftersom slitage uppstår till följd av transporterna in till parken. Vägen ska fortsatt hållas öppen under hela tiden men det kommer sannolikt bli störningar i framkomligheten för trafiken längs vägen.

 

Inom vindparken pågår arbetet med byggnation av vägar, kranplaner, kabeldragning och fundament i full fart.

 

För vidare frågor eller funderingar vänligen kontakta info@nysaterwind.se

 

Informationsmöte 22 juni

Den 22 juni kommer ytterligare ett informationsmöte att hållas för närboende i projektet. På grund av Corona-restriktioner hålls mötet genom Microsoft Teams. Via länk får närboende möta representanter för Nysäter Wind som presenterar hur bygget av vindkraftparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden fortskrider. På mötet kommer representanter för den framtida driftsorganisationen att delta där det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor kring projekten. Inbjudan har postats till närboende i projektet där möjlighet för anmälan till mötet ges. 

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta och vi ser fram emot att få träffa er via länk. 

Informationsmöte 24 mars

Den 24:e mars hölls ett informationsmöte för närboende i projektet. På grund av Corona-restriktionerna hölls mötet genom Microsoft Teams. Inbudan till mötet skickades per post till närboende ungefär en månad innan mötet hölls. Ca femtio personer deltog på mötet som varade en timme. På mötet informerade Nysäter Wind om statusen på projektet idag och vad som kommer att hända framöver, både vad gäller transporter i närmre tid men även hur driftorganisationen kommer att fungera när parken är färdig.

Nedan går det bra att ladda ner den presentation samt se filmen som visades på mötet.

Information inför planerade arbeten längs infartsvägen till vindpark Björnlandhöjden

Här kommer uppdaterad information till alla Er som äger en fastighet längs Habborn- och Manavägen och i olika omfattning kommer att bli berörda av planerat arbete.

Arbete längs Habbornvägen
Det har nu blivit dags att starta arbetet med att förbereda vägen från väg 331 in till vindpark Björnlandhöjden för de tunga och stora transporterna av t.ex. vindkraftverk till parken. Arbetet startar under vecka (V2) och omfattar, som vi nämnt i tidigare utskick, åtgärder av olika omfattning beroende på var längs vägen man är. Arbetet beräknas pågå till och från under våren för att vara klart i juni. Därefter kan det bli aktuellt med löpande underhållsåtgärder allt eftersom slitage uppstår till följd av transporterna in till parken.

Åtgärderna består av t.ex. dikning, byte/uppgradering av vägtrummor, förstärkning av bärighet, breddning av väg, rätning av kurvor, avverkning.

De åtgärder som planeras starta först är bl.a. dikning och översyn av vägtrummor och kommer att ske inom befintligt vägområde.

Vägen ska hållas öppen under hela tiden men det kommer sannolikt bli vissa störningar i framkomligheten för trafiken längs vägen. För de fastigheter som hittills bedömts bli direkt berörda av åtgärderna har särskild kontakt tagits.

Arbete inom vindparken
Även inom vindparken är arbetet med byggnation av vägar, kranplaner och fundament i åter i full gång efter jul- och nyårshelgen. Arbetet inom parken bedrivs alla dagar i veckan från ca 7 på morgonen till 19 på kvällarna.

Mer information, kontakt och frågor
För att hålla er uppdaterade planerar vi att fortsätta att lägga upp information på Nyäster Wind ABs hemsida: https://nysaterwind.se/aktuellt

Har ni frågor så går det bra att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Med vänlig hälsning,
Magnus Kullberg, RWE Renewables Sweden
på uppdrag av Nysäter Wind AB

Kontaktuppgifter:
Malin Hillström, stöd i tillstånd- och miljöfrågor
Tfn. 076-177 75 07
Malin.hillstrom@trustedhill.com

Mats-Ola Vestin, vägbyggnation
Tfn. 070-620 80 17
Mats-ola.vestin@nysaterwind.com

Första vindkraftverket producerar förnybar el

Nu är Nysäter Winds vindkraftspark utanför Viksjö ansluten till elnätet och den första turbinen förser nu det svenska elsystemet med 100 procent förnybar el. Hittills har 21 turbiner rests av 114 i projektet som beräknas vara klart under 2021.

”Hela syftet med att bygga vindkraftparken är att förse Sverige med förnybar el, vilket möjliggör för Sverige att nå sitt nationella mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Därför är det här ett viktigt steg för oss”, säger John Childs, vd.

Redan i juni började komponenter såsom torn, rotorblad och turbiner att anlända till hamnen i Härnösand. Under hösten har fokus legat på markarbeten, gjutning av fundament och resning av torn. Under september började vindturbinerna att resas. Så långt har 21 turbiner färdigställts och en av dem har anslutits till elnätet nu. Under de kommande veckorna kommer fler turbiner att anslutas och gå in i testfaser för att därefter gå över i full drift. Just nu arbetar närmare 600 personer på platsen för vindkraftsbygget.

”När vindkraftparken är i full drift kommer elen som genereras att räcka till förbrukningen i 300 000 svenska hushåll”, säger John Childs.

Nysäter Wind är byggherre och kommer att driva vindkraftparken, som blir en av Sveriges största när den är färdigbyggd. Den kommer att bestå av 114 turbiner med totalt 474 MW installerad kapacitet. Den första fasen omfattar 73 turbiner och den andra fasen omfattar 41 turbiner. Hela vindkraftsparken beräknas vara färdig och vara drifttagen i slutet av 2021. Den totala elproduktionen från bägge parkerna beräknas ett normalt år uppgå till ca 1,7 TWh, motsvarande elförbrukningen för mer än 300.000 hushåll. RWE Renewables och en fond som hanteras av Energy Infrastructure Partners AG (EIP) äger 20 respektive 80 procent i Nysäter Wind.


First wind turbine producing power

The first wind turbine in Nysäter Wind’s wind farm is now connected to the power grid and has started producing electricity. So far, 21 turbines have been erected of the 114 to be constructed.

”The start of power production is of course important to us because it is the whole purpose of building the wind farm, to provide Sweden with more 100 percent renewable electricity. The production from our wind farm will be a significant contribution to Sweden’s National goal of reaching 100 percent renewable power by 2040,” says John Childs, CEO.

In June, components such as towers, rotor blades and turbines began to arrive at the port of Härnösand. During the autumn, focus has been on ground works, casting of foundations and the erection of towers. So far, 21 wind turbines have been completed and erected, of which one now supplies electricity to the grid. In the coming weeks several more turbines will also be connected and enter test phases before full operation is achieved.

Right now, almost 600 people are working on site.

”When the wind farm is in full operation, the electricity generated will be enough for consumption in 300,000 Swedish households; it’s a huge wind power plant,” says John Childs.Nysäter Wind will operate one of Sweden’s largest wind farms in Viksjö, close to Härnösand. The wind farm will consist of 114 turbines with a total of 474 MW installed capacity. Construction is divided into two phases, the first phase including 73 turbines and the second including 41 turbines. The two phases will be completed and fully commissioned by the end of 2021.The total electricity production from both parks is estimated, in a normal year, to amount to about 1.7 TWh, corresponding to the electricity consumption of circa 300,000 households. RWE Renewables and a fund advised by Energy Infrastructure Partners AG (EIP) own 20% and 80%, respectively, in Nysäter Wind. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading