”Med vindkraft kan vi överlämna ett lite bättre samhälle till våra barn och barnbarn.”

Intervju med John Childs - VD för Nysäter Wind

Hej John! Varför bygger du och Nysäter Wind en av Europas största vind­ kraftparker utanför Viksjö?
Det korta svaret är att vindkraft är den billigaste och mest effektiva energikällan som kan byggas
ut storskaligt i Europa idag, och just i det här området är vind­ förhållandena fantastiskt bra. Det längre svaret är att vindkraft gör Sveriges elsystem mer stabilt och bidrar till målet om 100 procent
förnybar el. På så vis kan vi överlämna ett lite bättre samhälle till våra barn och barnbarn.
Hur hamnade du i vindkraftsindustrin?
Som ingenjör gillar jag att lösa problem, oavsett om det handlar om att bygga en vindkraftpark eller att bygga mitt eget hem, vilket jag gjorde när jag flyttade till Sverige och Malmö för drygt tio år sedan. Jag är ursprungligen från nordvästra England, man kan säga att det var vindkraften som tog mig till Sverige. Sverige ligger verkligen i framkant när det gäller att ställa om till modern och hållbar energi.
Vad gillar du att göra när du är ledig?
Jag var tidigare en rätt lovande simmare, numera ägnar jag mig åt alla möjliga former av sport som extremcykling och triathlon. Jag gillar att utmana både hjärnan och kroppen, gärna samtidigt.
Varför bygger ni vindkraftparken just i Viksjö? Förutsättningarna här är verkligen perfekta. Dels vindläget förstås men också den positiva inställningen från såväl markägarna som kommunen och de boende i området. Relationen med lokalsamhället är avgörande eftersom vindkraftverken ska stå här i många år. 

 

Vem ligger bakom Projektet? 
Nysäter Wind ägs till 80 procent av Energy Infrastructure Partners och till 20 procent av RWE Renewables Sweden. En vindkraftpark kräver enorma investeringar och därför är ofta utländska investerare inblandade. De flesta som jobbar på plats är dock rekryterade från lokalområdet, liksom de som ska sköta parken när den är klar. Elen som utvinns kommer   att kopplas in på det svenska nätet och användas av svenska hushåll.
 Går det att bygga storskalig vindkraft och samtidigt värna naturen?
Ja, det är jag övertygad om. Men låt oss samtidigt vara ärliga, alla energislag har fördelar och nackdelar. På det stora hela är vindkraften en fantastisk energikälla med en begränsad miljöpåverkan. Vindkraftsprojekt föregås alltid av en gedigen miljöprövning, och det har såklart gjorts i det här fallet. Vi genomför ständigt översyner för att se till att vi lever upp till kraven på att skydda naturen.
Kommer ni att återställa området efter att vindkraftparken byggts färdigt?
Ja, det är vi ålagda att göra. Faktum är att återställnings­ arbetet efter konstruktionsfasen redan pågår och fortsätter löpande. Detta granskas kontinuerligt av länsstyrelsen och hittills har de varit väldigt nöjda. När vindkraftverken en dag i framtiden ska monteras ner helt och hållet kommer också det att göras på ett miljömässigt hållbart sätt.
Kommer det vara möjligt att exempelvis plocka svamp eller jaga för den som vill i området när vindkraftparken är klar?
Självklart, när parken är färdig kommer du att kunna gå runt där ungefär som du gjorde tidigare. Jag ser fram emot att ta en promenad där själv så småningom, och jag hoppas att många av er vill göra det också!
Hur påverkas de boende i området av parken?
Den huvudsakliga påverkan sker nu, under tiden vi bygger. Som många har märkt har det varit tunga transporter genom Viksjö och mycket arbete som pågår i skogen. Men när vindkraftparken väl är klar kommer det att lugna ner sig. Vi har också kommit överens med lokalsamhället om en vindkraftsfond på drygt en miljon kronor om året. Den ska gå till lokala projekt inom näringsliv, sport, kultur och fritid. Jag tycker det är viktigt att också lokalsamhället får ta del av vinsten från vindkraften.
Hur har ni tagits emot av lokalbefolkningen?
Folk har varit jättevänliga! Jag har full förståelse för att vi orsakar en hel del besvär under tiden vi bygger parken, men vi har verkligen blivit bemötta positivt. Vi har dialog med alla boende som vill och ordnar regelbundna träffar med information och möjlighet till frågor och diskussion.

 

 

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading