Information om vindkraftstransporter på Habbornvägen

Arbetet med att förbereda vägen från väg 331 in till vindpark Björnlandshöjden har nu pågått ett antal veckor. Den 3 maj gjordes en testkörning av vägen för att kontrollera att utförda och planerade åtgärder på vägen är tillräckliga för att klara de planerade vindkraftstransporterna.

Vindkraftstransporterna startade i månadsskiftet maj-juni och kommer pågå under hela sommaren fram under hösten. 

 

Nu lagom till sommarvärmen har även badplatsen färdigställts. 

I samband med breddning av vägen vid badplatsen har det utifrån önskemål från Viksjö by, gjorts en ny parkering samt att omklädningsrum och toaletter har flyttats över till sjösidan. Stranden har även fått ett nytt tillskott av sand. 


Löpande underhållsåtgärder längs vägen kommer att utföras allt eftersom slitage uppstår till följd av transporterna in till parken. Vägen ska fortsatt hållas öppen under hela tiden men det kommer sannolikt bli störningar i framkomligheten för trafiken längs vägen.

 

Inom vindparken pågår arbetet med byggnation av vägar, kranplaner, kabeldragning och fundament i full fart.

 

För vidare frågor eller funderingar vänligen kontakta info@nysaterwind.se

 

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading