Start

Nysäter Wind, en av Europas största vindkraftsparker är belägen några mil väster om Härnösand. 114 turbiner med totalt 475 MW producerar sedan juni 2022 1,7 TWh förnyelsebar energi. Titta in och lär dig mer om vindkraftsparken!

Kortfakta om Nysäter

Två projekt bildar en enhet

Hästkullen och Björnlandhöjden har mycket goda vindförhållanden och har noggrant valts ut för dess exceptionell goda läge bland områden i hela Sverige.

Hur mycket el blir det?

Båda parkerna med en sammanlagd kapacitet av 475 MW producerar omkring 1.7 TWh per år.

När stod parken klar?

Parken togs gradvis i drift från 2020 och invigdes juni 2022.

Antal turbiner - 114 st

Vi använder oss av Nordex-turbiner på 3.9-4.5 MW, och med roterdiameter på över 130-150 meter. Turbinerna sveper alltså över ett område större än en fotbollsplan.

Turbinhöjd - max 220m

Turbinerna är vid högsta tippen 220 meter. Detta innebär att man når stabilare vindar, och producerar därmed mer el.

Varför byggs parken?

Sverige har som mål att massivt bygga ut den fossilfria elproduktionen. Här kommer vindkraften spela en viktig roll, då den är en pålitlig kraftkälla väl anpassad för svenska förhållanden. Nysäter - med sitt läge och storlek, spelar en viktig roll i uppfyllandet av detta mål.

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading