Första vindkraftverket producerar förnybar el

Nu är Nysäter Winds vindkraftspark utanför Viksjö ansluten till elnätet och den första turbinen förser nu det svenska elsystemet med 100 procent förnybar el. Hittills har 21 turbiner rests av 114 i projektet som beräknas vara klart under 2021.

”Hela syftet med att bygga vindkraftparken är att förse Sverige med förnybar el, vilket möjliggör för Sverige att nå sitt nationella mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Därför är det här ett viktigt steg för oss”, säger John Childs, vd.

Redan i juni började komponenter såsom torn, rotorblad och turbiner att anlända till hamnen i Härnösand. Under hösten har fokus legat på markarbeten, gjutning av fundament och resning av torn. Under september började vindturbinerna att resas. Så långt har 21 turbiner färdigställts och en av dem har anslutits till elnätet nu. Under de kommande veckorna kommer fler turbiner att anslutas och gå in i testfaser för att därefter gå över i full drift. Just nu arbetar närmare 600 personer på platsen för vindkraftsbygget.

”När vindkraftparken är i full drift kommer elen som genereras att räcka till förbrukningen i 300 000 svenska hushåll”, säger John Childs.

Nysäter Wind är byggherre och kommer att driva vindkraftparken, som blir en av Sveriges största när den är färdigbyggd. Den kommer att bestå av 114 turbiner med totalt 474 MW installerad kapacitet. Den första fasen omfattar 73 turbiner och den andra fasen omfattar 41 turbiner. Hela vindkraftsparken beräknas vara färdig och vara drifttagen i slutet av 2021. Den totala elproduktionen från bägge parkerna beräknas ett normalt år uppgå till ca 1,7 TWh, motsvarande elförbrukningen för mer än 300.000 hushåll. RWE Renewables och en fond som hanteras av Energy Infrastructure Partners AG (EIP) äger 20 respektive 80 procent i Nysäter Wind.


First wind turbine producing power

The first wind turbine in Nysäter Wind’s wind farm is now connected to the power grid and has started producing electricity. So far, 21 turbines have been erected of the 114 to be constructed.

”The start of power production is of course important to us because it is the whole purpose of building the wind farm, to provide Sweden with more 100 percent renewable electricity. The production from our wind farm will be a significant contribution to Sweden’s National goal of reaching 100 percent renewable power by 2040,” says John Childs, CEO.

In June, components such as towers, rotor blades and turbines began to arrive at the port of Härnösand. During the autumn, focus has been on ground works, casting of foundations and the erection of towers. So far, 21 wind turbines have been completed and erected, of which one now supplies electricity to the grid. In the coming weeks several more turbines will also be connected and enter test phases before full operation is achieved.

Right now, almost 600 people are working on site.

”When the wind farm is in full operation, the electricity generated will be enough for consumption in 300,000 Swedish households; it’s a huge wind power plant,” says John Childs.Nysäter Wind will operate one of Sweden’s largest wind farms in Viksjö, close to Härnösand. The wind farm will consist of 114 turbines with a total of 474 MW installed capacity. Construction is divided into two phases, the first phase including 73 turbines and the second including 41 turbines. The two phases will be completed and fully commissioned by the end of 2021.The total electricity production from both parks is estimated, in a normal year, to amount to about 1.7 TWh, corresponding to the electricity consumption of circa 300,000 households. RWE Renewables and a fund advised by Energy Infrastructure Partners AG (EIP) own 20% and 80%, respectively, in Nysäter Wind. 

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading