”90% av årets timmar levererar vindkraften el.”

Intervju med Charlotte Unger Larson - Senior rådgivare på RWE Renewables Sweden

Varför är det viktigt att bygga ut vindkraften i Sverige? Först och främst eftersom vi befinner oss i en klimatkris, och vindkraften ger oss förnybar energi. Vindkraften gör att vi kan knuffa bort fossil energi ur systemet.
Men Sveriges elproduktion är väl redan till största del fossilfri?
Ja, men med vindkraft kan Sverige exportera mer el till övriga Europa och på så sätt hjälpa till att trycka ut exempelvis kolkraft.
På vilket sätt gynnas lokalbefolkningen av vindkraftsutbyggnaden?
Vindkraft ger arbetstillfällen, framför allt utanför storstäderna. Det skapar många nya jobb, dels när man bygger vindkraftparken, dels under de cirka 30 år som den producerar el och behöver skötas om. Det är direkta jobb med service och kontroll av parken, men också indirekta jobb som mat och logi för de som jobbar där. Det ger i sin tur skatteintäkter och bidrar till hela kommunens och regionens utveckling.
Varför bygger man vindkraft främst i Norrland, kan man inte bygga i södra Sverige?
Man började faktiskt att bygga mycket vindkraft i södra Sverige, efterhand har man dragit sig mer och mer norrut. Det beror till stor del på att det är lägre befolkningstäthet  i mellersta och norra Sverige men också på att det finns många bra vindlägen. Framöver kommer det också byggas en hel del ute till havs, och då framför allt längs kusterna från mitten av Sverige och söderu


Men vindkraften fungerar ju bara när det blåser?
Ja, men ungefär 90 procent av årets timmar levererar vindkraften el. På hösten och vintern när vi behöver som mest el, då levererar också vindkraften som mest. Vind och sol är en bra kombination eftersom sol producerar mest på sommaren. Och så har vi bra lagringsmöjligheter i vattenkraften, när det inte blåser kan man släppa på mer vatten genom turbinerna.
Kan man förena storskalig vindkraftsutbyggnad med att värna skogen och naturen?
Ja det måste gå, för båda delarna är viktiga. Här har projektörerna det största ansvaret, både för den miljömässiga och den sociala hållbarheten. När man planerar för ett nytt projekt är det jätteviktigt att starta dialogen med lokalsamhället så tidigt som möjligt så att alla ska kunna vara med och påverka utvecklingen. Här får man inte slarva.
Hur upplever du debatten om vindkraften på lokal nivå?
Jag bor själv i Krokom i Jämtland sedan fyra år tillbaka, i en liten by med bara fem hushåll. Här i kommunen och länet har det varit mycket debatt om lokala vindkraftsprojekt. Jag har full förståelse för att det är olika intressen som måste vägas mot varandra, samtidigt tror jag det är viktigt att man ser saken ur ett större perspektiv. Hur kan vår kommun utnyttja de möjligheter som finns här och hur kan vi vara med och bidra till större värden för hela samhället?

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading