Återuppstart av vindkraftverk

Baserat på tydliga rekommendationer från våra leverantörer, såväl som från oberoende teknisk expertis, har Nysäter kommit fram till att en återstart av de tillfälligt stoppade turbinerna nu kan inledas. Återstarten kommer att ske stegvis och efter noggranna inspektioner av varje turbin som tas i drift. Detta beslut har tagits i samråd med tillsynsmyndigheten.

Haveri på Hästkullen

Idag klockan 11:59 drabbades ett av våra vindkraftverk på Hästkullen av ett omfattande haveri. Ingen person har skadats i samband med det här haveriet.

Området kring det drabbade vindkraftverket är avstängt och vi uppmanar allmänheten att inte försöka närma sig den här platsen. Berörda myndigheter är informerade. Ett haveriteam är på väg till den havererade turbinen, och förväntas inleda sitt arbete på måndag 18 juli. Till dess att deras undersökning är klar så hålls hela vindkraftparken stängd.

Nysäter vindkraftpark, väster om Härnösand, invigdes den 9 juni 2022.

Nysäter Wind är en av Europas största vindkraftparker på land – ägd av fonder som förvaltas av Energy Infrastructure Partners AG (80 %) och RWE (20 %) – som kan förse motsvarande över 300 000 hushåll med förnybar el. Invigningen bestod av en ceremoni, paneldiskussion och en öppen tillställning med mat, dryck, underhållning och musik.

Arbetet med att minska klimatutsläppen förväntas öka behovet av el kraftigt de kommande åren. Vindkraft är ett fossilfritt alternativ som kan byggas ut i stor skala i snabb takt och relativt låg kostnad”, kommenterade Per Nordlund, styrelseledamot i Nysäter Wind.

Invigningen av Nysäter vindkraftpark skedde genom ett officiellt evenemang där representanter från politik och näringsliv deltog. Invigningsceremonin leddes av Jørgen Kildahl, representerande majoritetsägaren Energy Infrastructure Partners, EIP. Evenemanget innehöll också ett panelsamtal med riksdagsledamoten Rickard Nordin och branschrepresentanter.

”Med driftsättningen av vindkraftparken hjälper vi till att nå Sveriges ambitiösa klimatmål. Det är väsentligt att produktionen av grön el ökar för att möta branschens behov, och Nysäter vind ger ett viktigt bidrag till detta”, säger Katja Wünschel, VD Onshore Wind and Solar Europe & Australia på RWE Renewables.

Nysäter vindkraftpark kan producera cirka 1,7 TWh el per år, vilket gör den till en av Europas största landbaserade vindkraftparker. De 114 vindkraftverken kan försörja motsvarande över 300 000 hushåll med förnybar el. Vindkraftparken möjliggör minskade klimatutsläpp med 1 miljon ton koldioxid per år, motsvarande utsläppen från drygt 600 000 bilar.

”Elektrifiering är en global rörelse för att minska koldioxidutsläppen. Nysäter Wind kommer att tillföra en betydande mängd förnybar produktion till det svenska energisystemet, vilket stöder omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, säger Tobias Griesshaber, styrelseordförande i Nysäter Wind.

”Det kommer att behövas massiva investeringar i energi och infrastruktur i Sverige och runt om i världen det här decenniet. Vårt fokus ligger på att se till att energiomställningen är säker, kostnadseffektiv och gynnsam för ekonomisk tillväxt”, tillade Roland Dörig, grundare av EIP.

I samband med den officiella invigningen arrangerade Nysäter Wind ett öppet evenemang med underhållning, mat och dryck för vuxna och barn på Västanåfallets Natur & Kulturcenter. Förutom musikframträdanden bjöds det på frågesport och en utställning om vindkraftparken.

 ”En vindkraftpark skapar fördelar för alla, men drabbar främst de som bor närmast. Detta var ett litet sätt att säga tack för deras tålamod under bygget. Vi är också mycket glada över att ha ett avtal med den lokala vindkraftsfonden Hästkullen/Björnlandhöjden som får drygt en miljon kronor per år under vindkraftparkens hela livslängd för att utveckla det lokala näringslivet och projekt inom idrott, kultur och fritid.” sa Roland Flaig, VD för RWE Renewables Sweden AB.

Nysäter Wind finansieras av fonder som förvaltas av Energy Infrastructure Partners (EIP) och RWE Renewables. Efter dagens invigningsceremoni kommer RWE att driva och underhålla vindkraftparken. Vindkraftparken stödjer Sveriges mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat.

Foto: Martin Edholm

Sista vindkraftverket är monterat på Björnlandshöjden

Nysäter Wind är glada över att kunna meddela att installationen av den sista av de 114 turbinerna i Nysäter vindkraftspark är komplett. Vi vill börja med att tacka alla medarbetare och leverantörer för alla ansträngningar för att ro detta i land. Tack vare er har vi nått fram till detta skede av färdigställande och alla kan vara stolta över att ha bidragit till en hållbar framtid med ren förnybar energi. Vi vill också tacka lokalbefolkningen i Viksjö för allt stöd under denna process. Snar kommer Nysäter att vara i full drift för att stöda den svenska efterfrågan på grön energi och kommer kunna försörja upp till 320 000 hushåll.

Sista vindkraftverket är monterat på Hästkullen

Lördag kl 11 monterades det sista bladet på vindturbin nr 5 i vindpark Hästkullen, vilket innebär att alla 73 turbiner är färdigmonterade och en gigantisk milstolpe i projektet är passerad!

För detta verk återstår nu mindre invändiga installationer och rigorösa tester innan det börjar leverera grön el ut på elnätet.

I videon nedan kan du få se det ögonblick när det sista bladet sätts på plats. 

”Parken bidrar till att vi på sikt kan bibehålla servicen i byn.”

Intervju med Monica Näslund - Ägare av retrobutiken och restaurangen Mat & Nostalgi i Viksjö

Monica Näslund kom till Viksjö för sju, åtta år sedan tillsammans med sin familj. Efter att ha sålt en ICA-butik i Sundsvall köpte familjen så småningom den fastighet som idag är retrobutiken och ­restaurangen Mat & Nostalgi, en gemensam dröm de delade. Bor växelvis i lägenheten i Viksjö och villan i Indal. 

”För oss har vindkraftparken varit och är något väldigt positivt och roligt. Vi får träffa massor av trevliga människor från många olika länder och projektet har bidragit till att vi haft en god utveckling och även kunnat investera en del i verksamheten. Utan parken hade pandemin säkert slagit hårt mot vår verksamhet då vi inte kunnat genomföra de evenemang som vi brukar. 
Så ur mitt perspektiv tycker jag att parken bidragit till att bibehålla samhällsutvecklingen och servicen i byn. Men jag har också stor förståelse för de som är kritiska, ingreppen i naturen är stora. Jag hoppas verkligen inte att olika åsikter kring vindkraften splittrar den fina sammanhållning vi har i byn. 
Det talas om en vindkraftpeng, den blir bra för byn. Framtida service och underhåll av parken genererar arbete och det är positivt både för lokala entreprenörer och för oss som får ett större kundunderlag. Det behövs för att på sikt bibehålla servicen i byn. 
Som det låter kommer det även efter projektet att bli ett antal arbetstillfällen i byn. Det skulle ju vara positivt.”
 

 

”Jag hoppas att parken kan skapa jobb för oss Viksjöbor.”

Intervju med Lars-Ola Norén - Viksjöbo

Lars-Ola Norén är Viksjöbo sedan födseln och numera pensionär. Utbildad biolog som under många år arbetat med naturvård på länsstyrelsen. Har varit och är fortfarande ideellt engagerad i flera
föreningsverksamheter i Viksjö, särskilt i fiskevårdsområdet och
verksamheten vid Västanåfallet natur & kulturcentrum.
”Tack vare mitt arbete på länsstyrelsen var jag tidigt medveten om planerna på vindkraft i området. Jag har nog ganska bra koll på vad som har hänt och händer i detta gigantiska projekt.
Mitt intresse för naturvård är stort och självklart innebär vindkraftparken  en stor förändring i Viksjös omgivningar, det kan ingen förneka. Men om några år har det förhoppningsvis sjunkit in mer i medvetandet hos oss som bor här. Projektet är prövat av berörda instanser och alla tillstånd är givna. 
Det blir intressant att se hur den vindkraftfond som skapats genom Nysäter Wind kommer att tillföra värden till bygden. Tack vare fondens medel blir det möjligt att genomföra sådant som annars vore ekonomiskt omöjligt. För föreningslivet men förhoppningsvis även inom företagandet. 
Ja, det är nog så att framtiden får utvisa hur dessa parker kommer att fungera ihop med Viksjöborna. En önskan för framtiden är naturligtvis att vindparken ska direkt eller indirekt generera så många jobb som möjligt till oss Viksjöbor. Jag tänker bland annat på tillsynen av parkerna, som kommer att vara ett faktum i Viksjö åtskilliga årtionden framöver.”

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading