Sista vindkraftverket är monterat på Björnlandshöjden

Nysäter Wind är glada över att kunna meddela att installationen av den sista av de 114 turbinerna i Nysäter vindkraftspark är komplett. Vi vill börja med att tacka alla medarbetare och leverantörer för alla ansträngningar för att ro detta i land. Tack vare er har vi nått fram till detta skede av färdigställande och alla kan vara stolta över att ha bidragit till en hållbar framtid med ren förnybar energi. Vi vill också tacka lokalbefolkningen i Viksjö för allt stöd under denna process. Snar kommer Nysäter att vara i full drift för att stöda den svenska efterfrågan på grön energi och kommer kunna försörja upp till 320 000 hushåll.

Sista vindkraftverket är monterat på Hästkullen

Lördag kl 11 monterades det sista bladet på vindturbin nr 5 i vindpark Hästkullen, vilket innebär att alla 73 turbiner är färdigmonterade och en gigantisk milstolpe i projektet är passerad!

För detta verk återstår nu mindre invändiga installationer och rigorösa tester innan det börjar leverera grön el ut på elnätet.

I videon nedan kan du få se det ögonblick när det sista bladet sätts på plats. 

”Parken bidrar till att vi på sikt kan bibehålla servicen i byn.”

Intervju med Monica Näslund - Ägare av retrobutiken och restaurangen Mat & Nostalgi i Viksjö

Monica Näslund kom till Viksjö för sju, åtta år sedan tillsammans med sin familj. Efter att ha sålt en ICA-butik i Sundsvall köpte familjen så småningom den fastighet som idag är retrobutiken och ­restaurangen Mat & Nostalgi, en gemensam dröm de delade. Bor växelvis i lägenheten i Viksjö och villan i Indal. 

”För oss har vindkraftparken varit och är något väldigt positivt och roligt. Vi får träffa massor av trevliga människor från många olika länder och projektet har bidragit till att vi haft en god utveckling och även kunnat investera en del i verksamheten. Utan parken hade pandemin säkert slagit hårt mot vår verksamhet då vi inte kunnat genomföra de evenemang som vi brukar. 
Så ur mitt perspektiv tycker jag att parken bidragit till att bibehålla samhällsutvecklingen och servicen i byn. Men jag har också stor förståelse för de som är kritiska, ingreppen i naturen är stora. Jag hoppas verkligen inte att olika åsikter kring vindkraften splittrar den fina sammanhållning vi har i byn. 
Det talas om en vindkraftpeng, den blir bra för byn. Framtida service och underhåll av parken genererar arbete och det är positivt både för lokala entreprenörer och för oss som får ett större kundunderlag. Det behövs för att på sikt bibehålla servicen i byn. 
Som det låter kommer det även efter projektet att bli ett antal arbetstillfällen i byn. Det skulle ju vara positivt.”
 

 

”Jag hoppas att parken kan skapa jobb för oss Viksjöbor.”

Intervju med Lars-Ola Norén - Viksjöbo

Lars-Ola Norén är Viksjöbo sedan födseln och numera pensionär. Utbildad biolog som under många år arbetat med naturvård på länsstyrelsen. Har varit och är fortfarande ideellt engagerad i flera
föreningsverksamheter i Viksjö, särskilt i fiskevårdsområdet och
verksamheten vid Västanåfallet natur & kulturcentrum.
”Tack vare mitt arbete på länsstyrelsen var jag tidigt medveten om planerna på vindkraft i området. Jag har nog ganska bra koll på vad som har hänt och händer i detta gigantiska projekt.
Mitt intresse för naturvård är stort och självklart innebär vindkraftparken  en stor förändring i Viksjös omgivningar, det kan ingen förneka. Men om några år har det förhoppningsvis sjunkit in mer i medvetandet hos oss som bor här. Projektet är prövat av berörda instanser och alla tillstånd är givna. 
Det blir intressant att se hur den vindkraftfond som skapats genom Nysäter Wind kommer att tillföra värden till bygden. Tack vare fondens medel blir det möjligt att genomföra sådant som annars vore ekonomiskt omöjligt. För föreningslivet men förhoppningsvis även inom företagandet. 
Ja, det är nog så att framtiden får utvisa hur dessa parker kommer att fungera ihop med Viksjöborna. En önskan för framtiden är naturligtvis att vindparken ska direkt eller indirekt generera så många jobb som möjligt till oss Viksjöbor. Jag tänker bland annat på tillsynen av parkerna, som kommer att vara ett faktum i Viksjö åtskilliga årtionden framöver.”

 

 

”90% av årets timmar levererar vindkraften el.”

Intervju med Charlotte Unger Larson - Senior rådgivare på RWE Renewables Sweden

Varför är det viktigt att bygga ut vindkraften i Sverige? Först och främst eftersom vi befinner oss i en klimatkris, och vindkraften ger oss förnybar energi. Vindkraften gör att vi kan knuffa bort fossil energi ur systemet.
Men Sveriges elproduktion är väl redan till största del fossilfri?
Ja, men med vindkraft kan Sverige exportera mer el till övriga Europa och på så sätt hjälpa till att trycka ut exempelvis kolkraft.
På vilket sätt gynnas lokalbefolkningen av vindkraftsutbyggnaden?
Vindkraft ger arbetstillfällen, framför allt utanför storstäderna. Det skapar många nya jobb, dels när man bygger vindkraftparken, dels under de cirka 30 år som den producerar el och behöver skötas om. Det är direkta jobb med service och kontroll av parken, men också indirekta jobb som mat och logi för de som jobbar där. Det ger i sin tur skatteintäkter och bidrar till hela kommunens och regionens utveckling.
Varför bygger man vindkraft främst i Norrland, kan man inte bygga i södra Sverige?
Man började faktiskt att bygga mycket vindkraft i södra Sverige, efterhand har man dragit sig mer och mer norrut. Det beror till stor del på att det är lägre befolkningstäthet  i mellersta och norra Sverige men också på att det finns många bra vindlägen. Framöver kommer det också byggas en hel del ute till havs, och då framför allt längs kusterna från mitten av Sverige och söderu


Men vindkraften fungerar ju bara när det blåser?
Ja, men ungefär 90 procent av årets timmar levererar vindkraften el. På hösten och vintern när vi behöver som mest el, då levererar också vindkraften som mest. Vind och sol är en bra kombination eftersom sol producerar mest på sommaren. Och så har vi bra lagringsmöjligheter i vattenkraften, när det inte blåser kan man släppa på mer vatten genom turbinerna.
Kan man förena storskalig vindkraftsutbyggnad med att värna skogen och naturen?
Ja det måste gå, för båda delarna är viktiga. Här har projektörerna det största ansvaret, både för den miljömässiga och den sociala hållbarheten. När man planerar för ett nytt projekt är det jätteviktigt att starta dialogen med lokalsamhället så tidigt som möjligt så att alla ska kunna vara med och påverka utvecklingen. Här får man inte slarva.
Hur upplever du debatten om vindkraften på lokal nivå?
Jag bor själv i Krokom i Jämtland sedan fyra år tillbaka, i en liten by med bara fem hushåll. Här i kommunen och länet har det varit mycket debatt om lokala vindkraftsprojekt. Jag har full förståelse för att det är olika intressen som måste vägas mot varandra, samtidigt tror jag det är viktigt att man ser saken ur ett större perspektiv. Hur kan vår kommun utnyttja de möjligheter som finns här och hur kan vi vara med och bidra till större värden för hela samhället?

”Med vindkraft kan vi överlämna ett lite bättre samhälle till våra barn och barnbarn.”

Intervju med John Childs - VD för Nysäter Wind

Hej John! Varför bygger du och Nysäter Wind en av Europas största vind­ kraftparker utanför Viksjö?
Det korta svaret är att vindkraft är den billigaste och mest effektiva energikällan som kan byggas
ut storskaligt i Europa idag, och just i det här området är vind­ förhållandena fantastiskt bra. Det längre svaret är att vindkraft gör Sveriges elsystem mer stabilt och bidrar till målet om 100 procent
förnybar el. På så vis kan vi överlämna ett lite bättre samhälle till våra barn och barnbarn.
Hur hamnade du i vindkraftsindustrin?
Som ingenjör gillar jag att lösa problem, oavsett om det handlar om att bygga en vindkraftpark eller att bygga mitt eget hem, vilket jag gjorde när jag flyttade till Sverige och Malmö för drygt tio år sedan. Jag är ursprungligen från nordvästra England, man kan säga att det var vindkraften som tog mig till Sverige. Sverige ligger verkligen i framkant när det gäller att ställa om till modern och hållbar energi.
Vad gillar du att göra när du är ledig?
Jag var tidigare en rätt lovande simmare, numera ägnar jag mig åt alla möjliga former av sport som extremcykling och triathlon. Jag gillar att utmana både hjärnan och kroppen, gärna samtidigt.
Varför bygger ni vindkraftparken just i Viksjö? Förutsättningarna här är verkligen perfekta. Dels vindläget förstås men också den positiva inställningen från såväl markägarna som kommunen och de boende i området. Relationen med lokalsamhället är avgörande eftersom vindkraftverken ska stå här i många år. 

 

Vem ligger bakom Projektet? 
Nysäter Wind ägs till 80 procent av Energy Infrastructure Partners och till 20 procent av RWE Renewables Sweden. En vindkraftpark kräver enorma investeringar och därför är ofta utländska investerare inblandade. De flesta som jobbar på plats är dock rekryterade från lokalområdet, liksom de som ska sköta parken när den är klar. Elen som utvinns kommer   att kopplas in på det svenska nätet och användas av svenska hushåll.
 Går det att bygga storskalig vindkraft och samtidigt värna naturen?
Ja, det är jag övertygad om. Men låt oss samtidigt vara ärliga, alla energislag har fördelar och nackdelar. På det stora hela är vindkraften en fantastisk energikälla med en begränsad miljöpåverkan. Vindkraftsprojekt föregås alltid av en gedigen miljöprövning, och det har såklart gjorts i det här fallet. Vi genomför ständigt översyner för att se till att vi lever upp till kraven på att skydda naturen.
Kommer ni att återställa området efter att vindkraftparken byggts färdigt?
Ja, det är vi ålagda att göra. Faktum är att återställnings­ arbetet efter konstruktionsfasen redan pågår och fortsätter löpande. Detta granskas kontinuerligt av länsstyrelsen och hittills har de varit väldigt nöjda. När vindkraftverken en dag i framtiden ska monteras ner helt och hållet kommer också det att göras på ett miljömässigt hållbart sätt.
Kommer det vara möjligt att exempelvis plocka svamp eller jaga för den som vill i området när vindkraftparken är klar?
Självklart, när parken är färdig kommer du att kunna gå runt där ungefär som du gjorde tidigare. Jag ser fram emot att ta en promenad där själv så småningom, och jag hoppas att många av er vill göra det också!
Hur påverkas de boende i området av parken?
Den huvudsakliga påverkan sker nu, under tiden vi bygger. Som många har märkt har det varit tunga transporter genom Viksjö och mycket arbete som pågår i skogen. Men när vindkraftparken väl är klar kommer det att lugna ner sig. Vi har också kommit överens med lokalsamhället om en vindkraftsfond på drygt en miljon kronor om året. Den ska gå till lokala projekt inom näringsliv, sport, kultur och fritid. Jag tycker det är viktigt att också lokalsamhället får ta del av vinsten från vindkraften.
Hur har ni tagits emot av lokalbefolkningen?
Folk har varit jättevänliga! Jag har full förståelse för att vi orsakar en hel del besvär under tiden vi bygger parken, men vi har verkligen blivit bemötta positivt. Vi har dialog med alla boende som vill och ordnar regelbundna träffar med information och möjlighet till frågor och diskussion.

 

 

Information om vindkraftstransporter på Habbornvägen

Arbetet med att förbereda vägen från väg 331 in till vindpark Björnlandshöjden har nu pågått ett antal veckor. Den 3 maj gjordes en testkörning av vägen för att kontrollera att utförda och planerade åtgärder på vägen är tillräckliga för att klara de planerade vindkraftstransporterna.

Vindkraftstransporterna startade i månadsskiftet maj-juni och kommer pågå under hela sommaren fram under hösten. 

 

Nu lagom till sommarvärmen har även badplatsen färdigställts. 

I samband med breddning av vägen vid badplatsen har det utifrån önskemål från Viksjö by, gjorts en ny parkering samt att omklädningsrum och toaletter har flyttats över till sjösidan. Stranden har även fått ett nytt tillskott av sand. 


Löpande underhållsåtgärder längs vägen kommer att utföras allt eftersom slitage uppstår till följd av transporterna in till parken. Vägen ska fortsatt hållas öppen under hela tiden men det kommer sannolikt bli störningar i framkomligheten för trafiken längs vägen.

 

Inom vindparken pågår arbetet med byggnation av vägar, kranplaner, kabeldragning och fundament i full fart.

 

För vidare frågor eller funderingar vänligen kontakta info@nysaterwind.se

 

Informationsmöte 22 juni

Den 22 juni kommer ytterligare ett informationsmöte att hållas för närboende i projektet. På grund av Corona-restriktioner hålls mötet genom Microsoft Teams. Via länk får närboende möta representanter för Nysäter Wind som presenterar hur bygget av vindkraftparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden fortskrider. På mötet kommer representanter för den framtida driftsorganisationen att delta där det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor kring projekten. Inbjudan har postats till närboende i projektet där möjlighet för anmälan till mötet ges. 

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta och vi ser fram emot att få träffa er via länk. 

Informationsmöte 24 mars

Den 24:e mars hölls ett informationsmöte för närboende i projektet. På grund av Corona-restriktionerna hölls mötet genom Microsoft Teams. Inbudan till mötet skickades per post till närboende ungefär en månad innan mötet hölls. Ca femtio personer deltog på mötet som varade en timme. På mötet informerade Nysäter Wind om statusen på projektet idag och vad som kommer att hända framöver, både vad gäller transporter i närmre tid men även hur driftorganisationen kommer att fungera när parken är färdig.

Nedan går det bra att ladda ner den presentation samt se filmen som visades på mötet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading