Information inför planerade arbeten längs infartsvägen till vindpark Björnlandhöjden

Här kommer uppdaterad information till alla Er som äger en fastighet längs Habborn- och Manavägen och i olika omfattning kommer att bli berörda av planerat arbete.

Arbete längs Habbornvägen
Det har nu blivit dags att starta arbetet med att förbereda vägen från väg 331 in till vindpark Björnlandhöjden för de tunga och stora transporterna av t.ex. vindkraftverk till parken. Arbetet startar under vecka (V2) och omfattar, som vi nämnt i tidigare utskick, åtgärder av olika omfattning beroende på var längs vägen man är. Arbetet beräknas pågå till och från under våren för att vara klart i juni. Därefter kan det bli aktuellt med löpande underhållsåtgärder allt eftersom slitage uppstår till följd av transporterna in till parken.

Åtgärderna består av t.ex. dikning, byte/uppgradering av vägtrummor, förstärkning av bärighet, breddning av väg, rätning av kurvor, avverkning.

De åtgärder som planeras starta först är bl.a. dikning och översyn av vägtrummor och kommer att ske inom befintligt vägområde.

Vägen ska hållas öppen under hela tiden men det kommer sannolikt bli vissa störningar i framkomligheten för trafiken längs vägen. För de fastigheter som hittills bedömts bli direkt berörda av åtgärderna har särskild kontakt tagits.

Arbete inom vindparken
Även inom vindparken är arbetet med byggnation av vägar, kranplaner och fundament i åter i full gång efter jul- och nyårshelgen. Arbetet inom parken bedrivs alla dagar i veckan från ca 7 på morgonen till 19 på kvällarna.

Mer information, kontakt och frågor
För att hålla er uppdaterade planerar vi att fortsätta att lägga upp information på Nyäster Wind ABs hemsida: https://nysaterwind.se/aktuellt

Har ni frågor så går det bra att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Med vänlig hälsning,
Magnus Kullberg, RWE Renewables Sweden
på uppdrag av Nysäter Wind AB

Kontaktuppgifter:
Malin Hillström, stöd i tillstånd- och miljöfrågor
Tfn. 076-177 75 07
Malin.hillstrom@trustedhill.com

Mats-Ola Vestin, vägbyggnation
Tfn. 070-620 80 17
Mats-ola.vestin@nysaterwind.com

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading