Återuppstart av vindkraftverk

Baserat på tydliga rekommendationer från våra leverantörer, såväl som från oberoende teknisk expertis, har Nysäter kommit fram till att en återstart av de tillfälligt stoppade turbinerna nu kan inledas. Återstarten kommer att ske stegvis och efter noggranna inspektioner av varje turbin som tas i drift. Detta beslut har tagits i samråd med tillsynsmyndigheten.