Återuppstart av vindkraftverk

Baserat på tydliga rekommendationer från våra leverantörer, såväl som från oberoende teknisk expertis, har Nysäter kommit fram till att en återstart av de tillfälligt stoppade turbinerna nu kan inledas. Återstarten kommer att ske stegvis och efter noggranna inspektioner av varje turbin som tas i drift. Detta beslut har tagits i samråd med tillsynsmyndigheten.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading