Nysäter vindkraftpark, väster om Härnösand, invigdes den 9 juni 2022.

Nysäter Wind är en av Europas största vindkraftparker på land – ägd av fonder som förvaltas av Energy Infrastructure Partners AG (80 %) och RWE (20 %) – som kan förse motsvarande över 300 000 hushåll med förnybar el. Invigningen bestod av en ceremoni, paneldiskussion och en öppen tillställning med mat, dryck, underhållning och musik.

Arbetet med att minska klimatutsläppen förväntas öka behovet av el kraftigt de kommande åren. Vindkraft är ett fossilfritt alternativ som kan byggas ut i stor skala i snabb takt och relativt låg kostnad”, kommenterade Per Nordlund, styrelseledamot i Nysäter Wind.

Invigningen av Nysäter vindkraftpark skedde genom ett officiellt evenemang där representanter från politik och näringsliv deltog. Invigningsceremonin leddes av Jørgen Kildahl, representerande majoritetsägaren Energy Infrastructure Partners, EIP. Evenemanget innehöll också ett panelsamtal med riksdagsledamoten Rickard Nordin och branschrepresentanter.

”Med driftsättningen av vindkraftparken hjälper vi till att nå Sveriges ambitiösa klimatmål. Det är väsentligt att produktionen av grön el ökar för att möta branschens behov, och Nysäter vind ger ett viktigt bidrag till detta”, säger Katja Wünschel, VD Onshore Wind and Solar Europe & Australia på RWE Renewables.

Nysäter vindkraftpark kan producera cirka 1,7 TWh el per år, vilket gör den till en av Europas största landbaserade vindkraftparker. De 114 vindkraftverken kan försörja motsvarande över 300 000 hushåll med förnybar el. Vindkraftparken möjliggör minskade klimatutsläpp med 1 miljon ton koldioxid per år, motsvarande utsläppen från drygt 600 000 bilar.

”Elektrifiering är en global rörelse för att minska koldioxidutsläppen. Nysäter Wind kommer att tillföra en betydande mängd förnybar produktion till det svenska energisystemet, vilket stöder omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, säger Tobias Griesshaber, styrelseordförande i Nysäter Wind.

”Det kommer att behövas massiva investeringar i energi och infrastruktur i Sverige och runt om i världen det här decenniet. Vårt fokus ligger på att se till att energiomställningen är säker, kostnadseffektiv och gynnsam för ekonomisk tillväxt”, tillade Roland Dörig, grundare av EIP.

I samband med den officiella invigningen arrangerade Nysäter Wind ett öppet evenemang med underhållning, mat och dryck för vuxna och barn på Västanåfallets Natur & Kulturcenter. Förutom musikframträdanden bjöds det på frågesport och en utställning om vindkraftparken.

 ”En vindkraftpark skapar fördelar för alla, men drabbar främst de som bor närmast. Detta var ett litet sätt att säga tack för deras tålamod under bygget. Vi är också mycket glada över att ha ett avtal med den lokala vindkraftsfonden Hästkullen/Björnlandhöjden som får drygt en miljon kronor per år under vindkraftparkens hela livslängd för att utveckla det lokala näringslivet och projekt inom idrott, kultur och fritid.” sa Roland Flaig, VD för RWE Renewables Sweden AB.

Nysäter Wind finansieras av fonder som förvaltas av Energy Infrastructure Partners (EIP) och RWE Renewables. Efter dagens invigningsceremoni kommer RWE att driva och underhålla vindkraftparken. Vindkraftparken stödjer Sveriges mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat.

Foto: Martin Edholm

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading