John Childs ny vd för Nysäter Wind (Swe/Eng)

John Childs tillträder inom kort posten som ny vd för Nysäter Wind. Han ersätter 

Per Nordlund som har beslutat sig för att lämna vd-posten för att i stället övergå i en roll som senior rådgivare i projektet. 

John Childs kommer inom kort att ta över som vd. Han har tidigare haft flera ledande positioner inom energibranschen på Envision Energy, Vestas Wind Systems AS och Siemens Wind Power AS och är specialiserad på att driva komplexa projekt inom infrastruktur. Per Nordlund kommer att stötta honom i vd-rollen. 

“Vi är mycket glada över rekryteringen av John Childs som ny vd. Han har stor kompetens och erfarenhet från att driva stora projekt inom vindkraften vilket kommer att vara till stor nytta för Nysäter Wind”, säger Jørgen Kildahl, styrelseordförande för Nysäter Wind. 

”Per Nordlund har gjort ett utmärkt arbete som vd och jag är mycket glad för att han stannar hos oss som rådgivare. Hans långa erfarenhet från energisektorn och hans breda kontaktnät är mycket värdefullt för Nysäter Wind”, avslutar Jørgen Kildahl.

English:

John Childs new CEO of Nysäter Wind

John Child has been appointed as the new CEO of Nysäter Wind. Former CEO, Per Nordlund has decided to leave the position to focus entirely on a role as senior advisor in the project. 

John will take up his position shortly. He is a British and Swedish citizen and has an extensive experience in high value complex infrastructural power generation projects. He is also specialized in Operational Management in both Construction and Service industries, within Public and Private sectors. He has held international management positions in Envision Energy, Vestas Wind Systems AS and Siemens Wind Power AS. John, will be based in Sweden.

“We are very pleased to have John taking the role as the CEO of Nysäter Wind AB with his strong expertise and experience in project execution”, says Jørgen Kildahl, Chairman of the Board Nysäter Wind AB.

“Per Nordlund has done an excellent job as CEO and I am very happy that he stays with us as an adviser. His long experience in the energy sector and his extensive network is very valuable to Nysäter Wind”, Jørgen Kildahl concludes.

Kommentar till Uppdrag Gransking

Just nu uppför Nysäter Wind vad som kommer att bli en av Sveriges största vindkraftparker i Viksjö utanför Härnösand. Onsdagen den 29 april sände Uppdrag Granskning ett reportage om projektet och med anledning av det vill vi ytterligare förklara några punkter. 

Nysäter Wind började bygga vindkraftparken 2018 och färdigbyggd kommer den att ha 114 turbiner med en installerad effekt på totalt 475 MW. I full produktion kommer elen att räcka till 300 000 svenska hushåll. Inledningen av byggprocessen har dessvärre kantats av en del utmaningar, främst kopplade till vissa entreprenörer och underentreprenörer. 

Nysäter Wind anser att granskande journalistik är en viktig del av vår demokrati och Nysäter Wind har arbetat nära myndigheterna och alla medier som haft frågor om projektet, så även med Uppdrag Granskning. Vi har gett intervjuer, försett dem med fakta och information samt berett möjlighet till filminspelning på plats. Vi prioriterar alltid hög tillgänglighet för media. Det finns dock några punkter som vi vill klargöra med anledning av Uppdrag Gransknings reportage: 

Underleverantörer som inte betalats i sin helhet: Nordex som huvudentreprenör ansvarar, genom ett så kallat EPC-kontrakt (Engineering Procurement and Construction), för arbetena på plats och det inkluderar skyldigheten och rätten att välja, styra och följa upp underleverantörer. Det är Nordex som ansvarar för arbetena på plats där vindkraftparken uppförs. Dessvärre hamnade Nordex i vintras i en juridisk tvist med sin underentreprenör Active Works, en tvist som dessvärre fick tråkiga konsekvenser för mindre entreprenadföretag som utfört arbeten på plats.  Nysäter Wind fann det oacceptabelt att av denna orsak låta små företag och dess ägare hamna på obestånd och beslutade därför tillsammans med Nordex att ge ekonomiskt stöd till underleverantörer som inte betalats av Active Works. Totalt har cirka 40 MSEK betalats ut till dessa underleverantörer.

Misstänkta kriminella anknytningar: Rykten om detta nådde Nysäter Wind under hösten 2019 och vi agerade omedelbart genom att be Nordex utreda frågan. Det resulterade i att Nordex underleverantör Active Works avslutade sitt samarbete med en av sina underentreprenörer, som fick lämna arbetsplatsen omedelbart. 

Dumpning av landmassor i strid med miljötillståndet: Nysäter Wind har ingen inblick i de arbetsordrar som utfärdats och som ledde till dumpningen. Vi beklagar djupt det inträffade misstaget och vi har en dialog med myndigheterna om ärendet och hur återställning skall ske. 

Otillåten trädfällning: En mindre trädfällning genomfördes i tron att ett tillstånd redan hade utfärdats, vilket visade sig inte vara fallet. Denna incident beror på den mänskliga faktorn, och har som sig bör rapporterats till polisen.

Nysäter Wind beklagar de olyckliga händelser som inträffat i projektets inledande skede. Nysäter Wind har konsekvent uppfyllt alla sina kontraktsförpliktelser. Skanska har nu ersatt Active Works och är nu en betydande underleverantör till vår huvudentreprenör Nordex. Arbetena på plats fortskrider enligt plan. Nysäter Wind prioriterar miljöskydd högt och vår ambition är självklart att alla arbeten som utförs på plats ska genomföras i full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Nordlund, vd Nysäter Wind.

Åtgärder vid Covid-19 pandemin

På grund av Covid-19-pandemin har Nysäter Wind AB tillsammans sina partners i projektet, RWE och Nordex, vidtagit åtgärder för att begränsa den potentiella smittospridningen under byggnationen av projektet i enlighet med den Svenska regeringens vägledning. Åtgärderna kommer att uppdateras efter behov och i linje med den vägledning som offentliggöras av regeringen allt eftersom situationen utvecklas.

All personal som arbetar med projektet måste för närvarande följa följande nyckelåtgärder under arbetsperioder:

 • Personal bör stanna hemma om de eller någon annan i hushållet är sjuk med några symtom som potentiellt kan indikera infektion med Covid-19-viruset; såsom feber, torr hosta, andningsbesvär, ont i halsen, illamående, muskel- och / eller ledvärk.
 • Personal bör tvätta händerna ofta och grundligt i minst 20 sekunder med tvål och vatten eller en alkoholbaserad handrengöringsprodukt.
 • Ska undvika att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Täcka mun och näsa om man nyser eller hostar, använda näsduk och undvika handkontakt med andningsutsöndringar. Ska även bortföra näsdukar så snart som möjligt och tvätta händerna efteråt.
 • Hålla avstånd på minst 1,5 m från andra individer samt undvika att samlas i grupper.
 • Minimera användning av slutna offentliga byggnader i närheten av platsen samt hålla sig borta från andra människor på offentliga platser. Ska dessutom vara särskilt uppmärksamma på att skapa en säker miljö för äldre, samt andra som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka från covid-19.
 • Inget arbete med närhet mindre än 1,5 m mellan arbetare är tillåtet, såvida inte arbetarna är utrustade med lämplig PPE inklusive ansiktsmasker och handskar, utöver annan PPE som kan vara nödvändig för den specifika arbetsuppgift som utförs. Direkt kontakt bör undvikas om möjligt.
 • Delning av fordon ska hållas till ett minimum. Förutom föraren bör det inte vara mer än en annan person närvarande i de fordon som används och passageraren bör stanna kvar i det bakre passagerarsätet. Det rekommenderas att passagerare bär engångshandskar av gummi och ansiktsmasker (FFP3 / FFP2).
 • Ska undvika att dela dricksflaskor, glas, koppar osv.
 • Ska rengöra ytor med klor- eller alkoholbaserade desinfektionsmedel, samt öka frekvensen för kontorsstädning.
 • Kontinuerligt se över personal för tecken på sjukdom.

Endast de medarbetare som är absolut vitala för byggnationen kommer att resa till och arbeta på Nysäter projektområde. I de fall där byggpersonal regelbundet reser till platsen från andra delar av Sverige (utanför Västernorrland) eller från utlandet, kommer behovet av sådana resor först att säkerhetbedömas av bygg- och HSE-cheferna, där nationella och internationella resebegränsningar och försiktighetsåtgärder kommer att tillämpas.

Byggteam som är involverade i projektet har justerat sina arbetsmönster för att minimera behovet för personal att lämna landet regelbundet. Personal som behöver resa till platsen kommer att minimera sin användning av kollektivtrafik och förväntas tillämpa god hygien samt vidta social distansering i alla stadier av sin resa. 

Vid återkomst till byggplatsen kommer personalen att följa de åtgärder som beskrivs ovan för att säkerställa effektiv social distans mellan andra kollegor och allmänheten samt vidta god hygienpraxis fortlöpande.

Om du vill diskutera någon aspekt av ovanstående försiktighetsåtgärder, kontakta gärna vår representant på följande nummer:

Nysäter Wind AB, Owners Engineer Team (RWE), hälso- och säkerhetschef, Patric Åhlin. 

Tel. +46 (0)70-581 16 00

Ytterligare information om Covid-19-utbrottet och försiktighetsåtgärder som publicerats av folkhälsomyndigheten och Sveriges byrå för socialt skydd och beredskap, MSB, hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/corona

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (9-13 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 utförde HSTA följande arbeten:

Avtäckning vid H32 och H38.

Borrning vid H19, H27 och H47.

Sprängning vid H27.

Terrassering vid H19, H27, H32, H35 och H38.

En olycka inträffade med en dumper tillhörande HSTA på onsdagen, den tippade ner i ett dike.

I modul 5 utförde Sigurd Sand följande arbeten:

Avtäckning och terrassering vid H18, H26 och H17. Även H25 (modul 3).

Borrning vid H26 och H15.

Sprängning vid H15 samt väg mot H13.

Krossning vid H25.

Trumbyte vid vattenärende 5k och 5j, väg mot H31.

Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden.

Sigurd Sand drabbades av ett tillbud, då en lastbil gled ner i diket, access 3. Ingen miljöpåverkan.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, i modul 1, 2, 4 utförde följande arbeten:

Snöröjning i samtliga moduler.

Inmätning av områdena och planering av aktiviteter.

Mindre avverkning har utförts i modul 6 och 3.

Personalstyrka i genomsnitt under veckan:

HSTA 42 pers (Maskinpark 40 st)

Sigurd Sand 28 pers (Maskinpark 31 st, varav 25 i drift)

Skanska 5 st (Maskinpark 1 st)

Björnlandhöjden

Skanska har påbörjat avtäckning av SCA:s bergtäkt vid infartsvägen till Björnlandhöjden.

SCA utför avverkning på site.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (6 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H27 och H28 och även mot H19. Vidare har påbörjats byggnation av väg mot H32 och väg mot H38/H39. Arbete pågår med kranytorna H19, H52, H28, H27, H35 samt H38. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15, H25 och H26. Krossning pågår vid H25. Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden. Vägbyggnad pågår mot vindkraftverk H13 samt från H15-H18. (Sigurd Sand)

Fundamentsarbeten pågår vid H35, H27, H28, H47, H52 samt H22. (Nobe)

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, som ny underentreprenör, kommer inom kort att påbörja arbeten i delar av vindkraftparken som inte berörs av sådant som är föremål för avstämning med tillsynsmyndigheten (dvs. massbalanserna för modul 1, 2 och 4). Som exempel snöröjning och ombyggnation av infartsväg 4.

Telecon har tillfälligt avbrutit mätmastarbetena vid H73.

Cirka 40-45 personer arbetade med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

Skanska påbörjar mobilisering (start v10), som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

Skanska planerar för uppstart som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (21 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28 och även mot H19. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22. (Sigurd Sand)

Såsom avvikelserapporterats denna vecka, utförs extra kontroll av arbetena vid H17 att dessa sker på rätt sätt/plats.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Byggplatskontoret för Hästkullen utmed infartsväg 3. Nordex har etablerat och tagit i bruk bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

SCA utför ”klippning” utmed befintliga vägar där layouten ej ändrats.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (7 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28.

I modul 5 utför Sigurd Sand arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken).

HSTA utför arbeten för att anlägga ett område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3. Nordex har börjat etablera bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

För tillfället saknas entreprenör för modulerna 1,2 och 4.

Björnlandhöjden

Upphandling av entreprenör för infrastrukturen pågår fortfarande.

Övrigt

HSTA har etablerat en yta för platskontor i Viksjö, strax norr om Nysäter Winds kontor.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (31 Januari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28.

I modul 5 utför Sigurd Sand arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H13. Kabelarbeten pågår vid H16.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken).

HSTA utför arbeten för att anlägga ett område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand (29), HSTA (34), Nobe (6) och Mainline (6)).

För tillfället saknas entreprenör för modulerna 1,2 och 4.

image001.png

(Foton från Nordex veckorapport, v.5)

Björnlandhöjden

Upphandling av entreprenör för infrastrukturen pågår fortfarande.

Övrigt

27 januari gjorde länsstyrelsen platsbesök (modul 3) på Hästkullen i kombination med avstämningsmöte vid platskontoret i Viksjö, då även med Timrå kommun närvarande

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot H27 och H28.

I övrigt pågår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken). Vägen kommer att tillfälligt stängas av i 1-2 dagar under vecka 3. En kulvert ska bytas ut. Detta har kommunicerats med Laxsjöns stugby, SCA, Trafikverket, Räddningstjänsten samt med anslag vid Mat & Nostalgi. Alternativ väg finns runt området under avstängningen (skyltas).

Härnösands Schakt har påbörjat arbeten för att anlägga ett motsvarande område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3.

Björnlandhöjden Ytan för byggplatskontor m m är färdigställd. I övrigt har arbeten haft juluppehåll.