Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (31 Januari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28.

I modul 5 utför Sigurd Sand arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H13. Kabelarbeten pågår vid H16.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken).

HSTA utför arbeten för att anlägga ett område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand (29), HSTA (34), Nobe (6) och Mainline (6)).

För tillfället saknas entreprenör för modulerna 1,2 och 4.

image001.png

(Foton från Nordex veckorapport, v.5)

Björnlandhöjden

Upphandling av entreprenör för infrastrukturen pågår fortfarande.

Övrigt

27 januari gjorde länsstyrelsen platsbesök (modul 3) på Hästkullen i kombination med avstämningsmöte vid platskontoret i Viksjö, då även med Timrå kommun närvarande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *