Delar av arbetet på parken ligger delvis stilla på grund av brister i arbetet

Delar av arbetet på Nysäter har stoppats i samband med att brister har uppkommit vid kontroller av arbetet från Länsstyrelsen.

Nysäter Vind är mycket ledsna för det uppkomna problemen, och har full respekt för Länsstyrelsens beslut att stänga ner arbetet tills att vi har åtgärdat bristerna, som vi nu arbetar hårt med att komma tillrätta med.

Problemet har uppkommit på grund av bristande kontroll och kommunikation i projektet mellan uppdragsgivare och utförande entreprenör, där uppsatta regler och villkor i tillståndet för projektet inte följts – man har bland annat lagt vissa breddningsmassor på felaktiga områden, nyttjat vattentäkt utan specifikt tillstånd samt delvis exploaterat utanför utsatta ramar.

Vi har nu omedelbart vidtagit åtgärder för att våra medarbetare och entreprenörer till fullo ska respektera vårt miljötillstånd, omliggande natur och våra regler. Vi gör en översyn på den skada som redan skett, samt arbetar med att sätta upp tydliga kontrollsystem för att liknande incidenter inte ska kunna inträffa igen.

Vi utreder i nuläget om det finns några långsiktiga miljömässiga konsekvenser eller risker som kan ha uppkommit av den bristande hanteringen, men får be att återkomma om detaljer i ärendet när det är fullt genomlyst.

Efter att vi har vidtagit åtgärder och Länsstyrelsen kan godkänna fortsatt arbete, hoppas vi att arbetet kommer igång så snart som möjligt!

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading