Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot H27 och H28.

I övrigt pågår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken). Vägen kommer att tillfälligt stängas av i 1-2 dagar under vecka 3. En kulvert ska bytas ut. Detta har kommunicerats med Laxsjöns stugby, SCA, Trafikverket, Räddningstjänsten samt med anslag vid Mat & Nostalgi. Alternativ väg finns runt området under avstängningen (skyltas).

Härnösands Schakt har påbörjat arbeten för att anlägga ett motsvarande område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3.

Björnlandhöjden Ytan för byggplatskontor m m är färdigställd. I övrigt har arbeten haft juluppehåll.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading