Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (7 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28.

I modul 5 utför Sigurd Sand arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken).

HSTA utför arbeten för att anlägga ett område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3. Nordex har börjat etablera bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

För tillfället saknas entreprenör för modulerna 1,2 och 4.

Björnlandhöjden

Upphandling av entreprenör för infrastrukturen pågår fortfarande.

Övrigt

HSTA har etablerat en yta för platskontor i Viksjö, strax norr om Nysäter Winds kontor.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading