Välbesökta informationsträffar i Viksjö

Den 22 och 23 september ordnade Nysäter Wind informationsträffar för de boende och intressenter kring vindkraftparken som byggs utanför Viksjö. 65 personer kom och lyssnade på senaste nytt om projektet i Folkets Hus. Ambitionen är att hålla liknande informationsmöten varje kvartal framgent.

”Det var verkligen roligt att så många kom och träffade oss och lyssnade till status på våra arbeten i vindkraftparken. Det kom upp många intressanta frågor som vi tar vidare. Det är ett omfattande bygge och vi vill därför ha en tät dialog med alla intressenter”, säger Per Nordlund, rådgivare i projektet och en av dem som höll i mötena tillsammans med bland andra Mats-Ola Vestin och Malin Hillström.

Efter en genomgång av senaste nytt kring projektet gick ordet över till Fredrik Andrén-Sandberg på RWE Renewables som förklarade vad som kommer att hända när vindkraftparken är färdigbyggd och RWE Renewables tar över driften. Även Lars Bruun, projektansvarig på plats, gav sin bild över bygget och visade vackra bilder över de fyra vindkraftverk som nu står på plats. Ungefär ett vindkraftverk i veckan kommer upp och totalt kommer det att resas 114 stycken. Just nu arbetar runt 600 personer i parken. Planen är att vindkraftparken ska tas i drift i slutet av 2021.

Det uppkom flera frågor kring projektet, till exempel rörande trafiksituationen. Aktuell information om projektets betongtransporter finns på Nysäter Winds hemsida. Projektet tar idag emot 5–8 turbintransporter dagligen, måndag-lördag, samtliga nattetid. Nysäter Wind har påbörjat processer för att sänka farten genom Viksjö för all trafik på väg 331.

Andra frågor rörde miljötillstånden och återställningen av marken. Det som gäller är att alla temporära ytor som används i projektet ska återställas senast ett år efter drifttagning av parken, vilket Nysäter Wind ansvarar för. Löpande återställning pågår på de platser i parken där det redan nu är möjligt. Vissa områden, exempelvis myrmark, är svårare att återställa än andra, varför vägar och kranplaner anlagts för att behålla de naturliga vattenflödena i myrarna. Efter drifttagning kommer också ljudmätningar att göras för att kontrollera att ljudnivåerna från turbinerna hålls inom tillståndets värden.

Vad gäller vilka som investerat i vindkraftparken och äger den så ägs den av RWE och Credit Suisse och driften kommer att skötas av RWE. All el som produceras i parken kommer att köpas av BP på ett långtidskontrakt och BP bestämmer till vilka de säljer elen vidare, om de gör det. Inga andra externa parter har investerat i parken, eller köper el direkt av Nysäter Wind.

Vidare informerade Per Nordlund om att han trätt tillbaka som VD sedan i somras och att ny VD för Nysäter Wind är John Childs. Per Nordlund är kvar som rådgivare.

Tack alla som kom och lyssnade och deltog i samtalen!

Ladda ner – HAS_N_Bilaga-1A_30K_20200406_opt-1
Ladda ner – 200420-Bilaga-3-BJL_Slutlig-layout-Oversikt_opt-2
Ladda ner – HAS_S_Bilaga-1B_30K_20200406_opt-1

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading