Uppdatering efter sommaren

Efter sommarmånaderna har nu entreprenörerna återgått till full verksamhet på både Hästkullen och Björnlandhöjden, vilket innebär att ca 500 personer arbetar med de två projekten. På Hästkullen är ca 25 km väg nu färdigbyggd och 37 st fundament gjutna. Kraftledningsbyggnationen av de större luftledningarna för elanslutningen till stamnätet fortgår likaså. I mitten av augusti passerades en liten milstolpe för projektet, då de första torndelarna respektive rotorbladen levererades till Hästkullen. De första torndelarna monterades på plats i norra delen av parken, se bilden uppe i sidhuvudet.
I slutet av augusti är monteringen av 5 vindkraftverkstorn påbörjad.

Markarbetena inom Björnlandhöjden handlar i första hand om byggnation av vägar inom projektområdet samt kranytor intill kommande vindkraftverk. Den mobila betongstationen har här börjat producera betong till fundamenten och den kommer också att stötta med leveranser till Hästkullen. Därför kommer det att köra betongtransporter utmed Habbornvägen vid tillfällen då större gjutningar pågår. Projektet har tagit emot synpunkter på att det är många tunga fordon ute i trafiken och att man upplever att det ibland går lite för fort på vägarna. Nysäter Wind arbetar med påminnelser till entreprenörerna om att ha respekt för hastighetsbegränsningar och även med att vidta fysiska åtgärder såsom exempelvis anläggande av farthinder.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading