Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (6 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H27 och H28 och även mot H19. Vidare har påbörjats byggnation av väg mot H32 och väg mot H38/H39. Arbete pågår med kranytorna H19, H52, H28, H27, H35 samt H38. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15, H25 och H26. Krossning pågår vid H25. Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden. Vägbyggnad pågår mot vindkraftverk H13 samt från H15-H18. (Sigurd Sand)

Fundamentsarbeten pågår vid H35, H27, H28, H47, H52 samt H22. (Nobe)

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, som ny underentreprenör, kommer inom kort att påbörja arbeten i delar av vindkraftparken som inte berörs av sådant som är föremål för avstämning med tillsynsmyndigheten (dvs. massbalanserna för modul 1, 2 och 4). Som exempel snöröjning och ombyggnation av infartsväg 4.

Telecon har tillfälligt avbrutit mätmastarbetena vid H73.

Cirka 40-45 personer arbetade med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

Skanska påbörjar mobilisering (start v10), som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

Skanska planerar för uppstart som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading