Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (21 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28 och även mot H19. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22. (Sigurd Sand)

Såsom avvikelserapporterats denna vecka, utförs extra kontroll av arbetena vid H17 att dessa sker på rätt sätt/plats.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Byggplatskontoret för Hästkullen utmed infartsväg 3. Nordex har etablerat och tagit i bruk bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

SCA utför ”klippning” utmed befintliga vägar där layouten ej ändrats.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading