Nysäter stödjer lokalsamhället

Nysäter Wind: Klart med årligt stöd till bygden

Nysäter Wind och Föreningen för Vindkraftsfonden Hästkullen/Björnlandhöjden har nu kommit överens om den så kallade bygdepeng som ska utgå under den tid som Nysäter Winds två vindkraftsparker är i drift. Det årliga beloppet hamnar på drygt en miljon kronor och skall användas för olika utvecklingsprojekt i bygden.

”Vi är glada för att vi nått en överenskommelse. Det blir ett mycket välkommet och viktigt bidrag för vår bygd”, säger Björn Nordling, ordförande för föreningen.

Överenskommelsen innebär att bygden kring Viksjö, där Nysäter Wind just nu uppför vindkraftparkerna, kommer att få drygt 1 miljon kronor per år i stöd för utveckling av det lokala näringslivet samt sport-, kultur- och fritidsprojekt.

Den så kallade bygdepengen är frivillig, men något som de flesta vindkraftsbolag betalar. I Nysäter Winds fall handlar det om att bygden börjar få stödet under 2021, när vindkraftverken tas i drift.

”Det här är ett viktigt bidrag till det lokala samhället och vi är glada att vi kan ge tillbaka till bygden. Vi är angelägna om ett väl fungerande lokalsamhälle kring våra anläggningar, inte minst för att underlätta rekryteringen av framtida medarbetare”, säger John Childs, vd för Nysäter Wind.

Om Nysäter Wind och vindkraftsparkerna

De uppförs just nu vid områdena Hästkullen (73 turbiner) och Björnlandhöjden (41 turbiner) i Härnösand, Timrå och Kramfors kommuner.  Drifttagning av parkerna är planerad att ske under andra kvartalet 2021 (Hästkullen) respektive fjärde kvartalet 2021 (Björnlandhöjden). Den totala elproduktionen från bägge parkerna beräknas ett normalt år uppgå till ca 1,7 TWh, motsvarande elförbrukningen för mer än 300.000 hushåll.


Nysäter Wind: Agreement on financial support to the local community

Nysäter Wind and the Association for the Wind Power Fund Hästkullen / Björnlandhöjden have agreed on the financial support to the local community that will be paid while Nysäter Wind’s two wind farms are in operation. The annual amount, just over SEK 1 Million, will be used for various development projects in the area.

”We are happy that we have reached an agreement. It will be a very welcome and important contribution for our area,” said Björn Nordling, chairman of the association.

The agreement means that the area around Viksjö, where Nysäter Wind is currently building the wind farms, will receive just over SEK 1 Million per year in support of the development of the local business community as well as support to sports, culture and leisure projects.

The so-called “district money” is voluntary, but something that most wind power companies pay in Sweden. In Nysäter Wind’s case, the local community will receive the support starting at the end of 2021, when the wind power farm is fully commissioned.

“This is an important contribution to the local community, and we are happy that we can give back to them. It is of high importance that the local communities where we operate are well-functioning and attractive places to work and live. This is one way of contributing the the development of the local area,” said John Childs, CEO of Nysäter Wind.

About Nysäter Wind and the wind farmsThey are currently being built at the areas of Hästkullen (73 turbines) and Björnlandhöjden (41 turbines) in the municipalities of Härnösand, Timrå and Kramfors. Commissioning of the parks is planned to take place during the second quarter of 2021 (Hästkullen) and the fourth quarter of 2021 (Björnlandhöjden), respectively. The total electricity production from both parks is estimated in a normal year to amount to about 1.7 TWh, corresponding to the consumption of more than 300.000 households.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading