Kommentar till Uppdrag Gransking

Just nu uppför Nysäter Wind vad som kommer att bli en av Sveriges största vindkraftparker i Viksjö utanför Härnösand. Onsdagen den 29 april sände Uppdrag Granskning ett reportage om projektet och med anledning av det vill vi ytterligare förklara några punkter. 

Nysäter Wind började bygga vindkraftparken 2018 och färdigbyggd kommer den att ha 114 turbiner med en installerad effekt på totalt 475 MW. I full produktion kommer elen att räcka till 300 000 svenska hushåll. Inledningen av byggprocessen har dessvärre kantats av en del utmaningar, främst kopplade till vissa entreprenörer och underentreprenörer. 

Nysäter Wind anser att granskande journalistik är en viktig del av vår demokrati och Nysäter Wind har arbetat nära myndigheterna och alla medier som haft frågor om projektet, så även med Uppdrag Granskning. Vi har gett intervjuer, försett dem med fakta och information samt berett möjlighet till filminspelning på plats. Vi prioriterar alltid hög tillgänglighet för media. Det finns dock några punkter som vi vill klargöra med anledning av Uppdrag Gransknings reportage: 

Underleverantörer som inte betalats i sin helhet: Nordex som huvudentreprenör ansvarar, genom ett så kallat EPC-kontrakt (Engineering Procurement and Construction), för arbetena på plats och det inkluderar skyldigheten och rätten att välja, styra och följa upp underleverantörer. Det är Nordex som ansvarar för arbetena på plats där vindkraftparken uppförs. Dessvärre hamnade Nordex i vintras i en juridisk tvist med sin underentreprenör Active Works, en tvist som dessvärre fick tråkiga konsekvenser för mindre entreprenadföretag som utfört arbeten på plats.  Nysäter Wind fann det oacceptabelt att av denna orsak låta små företag och dess ägare hamna på obestånd och beslutade därför tillsammans med Nordex att ge ekonomiskt stöd till underleverantörer som inte betalats av Active Works. Totalt har cirka 40 MSEK betalats ut till dessa underleverantörer.

Misstänkta kriminella anknytningar: Rykten om detta nådde Nysäter Wind under hösten 2019 och vi agerade omedelbart genom att be Nordex utreda frågan. Det resulterade i att Nordex underleverantör Active Works avslutade sitt samarbete med en av sina underentreprenörer, som fick lämna arbetsplatsen omedelbart. 

Dumpning av landmassor i strid med miljötillståndet: Nysäter Wind har ingen inblick i de arbetsordrar som utfärdats och som ledde till dumpningen. Vi beklagar djupt det inträffade misstaget och vi har en dialog med myndigheterna om ärendet och hur återställning skall ske. 

Otillåten trädfällning: En mindre trädfällning genomfördes i tron att ett tillstånd redan hade utfärdats, vilket visade sig inte vara fallet. Denna incident beror på den mänskliga faktorn, och har som sig bör rapporterats till polisen.

Nysäter Wind beklagar de olyckliga händelser som inträffat i projektets inledande skede. Nysäter Wind har konsekvent uppfyllt alla sina kontraktsförpliktelser. Skanska har nu ersatt Active Works och är nu en betydande underleverantör till vår huvudentreprenör Nordex. Arbetena på plats fortskrider enligt plan. Nysäter Wind prioriterar miljöskydd högt och vår ambition är självklart att alla arbeten som utförs på plats ska genomföras i full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Nordlund, vd Nysäter Wind.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading