Åtgärder vid Covid-19 pandemin

På grund av Covid-19-pandemin har Nysäter Wind AB tillsammans sina partners i projektet, RWE och Nordex, vidtagit åtgärder för att begränsa den potentiella smittospridningen under byggnationen av projektet i enlighet med den Svenska regeringens vägledning. Åtgärderna kommer att uppdateras efter behov och i linje med den vägledning som offentliggöras av regeringen allt eftersom situationen utvecklas.

All personal som arbetar med projektet måste för närvarande följa följande nyckelåtgärder under arbetsperioder:

 • Personal bör stanna hemma om de eller någon annan i hushållet är sjuk med några symtom som potentiellt kan indikera infektion med Covid-19-viruset; såsom feber, torr hosta, andningsbesvär, ont i halsen, illamående, muskel- och / eller ledvärk.
 • Personal bör tvätta händerna ofta och grundligt i minst 20 sekunder med tvål och vatten eller en alkoholbaserad handrengöringsprodukt.
 • Ska undvika att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Täcka mun och näsa om man nyser eller hostar, använda näsduk och undvika handkontakt med andningsutsöndringar. Ska även bortföra näsdukar så snart som möjligt och tvätta händerna efteråt.
 • Hålla avstånd på minst 1,5 m från andra individer samt undvika att samlas i grupper.
 • Minimera användning av slutna offentliga byggnader i närheten av platsen samt hålla sig borta från andra människor på offentliga platser. Ska dessutom vara särskilt uppmärksamma på att skapa en säker miljö för äldre, samt andra som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka från covid-19.
 • Inget arbete med närhet mindre än 1,5 m mellan arbetare är tillåtet, såvida inte arbetarna är utrustade med lämplig PPE inklusive ansiktsmasker och handskar, utöver annan PPE som kan vara nödvändig för den specifika arbetsuppgift som utförs. Direkt kontakt bör undvikas om möjligt.
 • Delning av fordon ska hållas till ett minimum. Förutom föraren bör det inte vara mer än en annan person närvarande i de fordon som används och passageraren bör stanna kvar i det bakre passagerarsätet. Det rekommenderas att passagerare bär engångshandskar av gummi och ansiktsmasker (FFP3 / FFP2).
 • Ska undvika att dela dricksflaskor, glas, koppar osv.
 • Ska rengöra ytor med klor- eller alkoholbaserade desinfektionsmedel, samt öka frekvensen för kontorsstädning.
 • Kontinuerligt se över personal för tecken på sjukdom.

Endast de medarbetare som är absolut vitala för byggnationen kommer att resa till och arbeta på Nysäter projektområde. I de fall där byggpersonal regelbundet reser till platsen från andra delar av Sverige (utanför Västernorrland) eller från utlandet, kommer behovet av sådana resor först att säkerhetbedömas av bygg- och HSE-cheferna, där nationella och internationella resebegränsningar och försiktighetsåtgärder kommer att tillämpas.

Byggteam som är involverade i projektet har justerat sina arbetsmönster för att minimera behovet för personal att lämna landet regelbundet. Personal som behöver resa till platsen kommer att minimera sin användning av kollektivtrafik och förväntas tillämpa god hygien samt vidta social distansering i alla stadier av sin resa. 

Vid återkomst till byggplatsen kommer personalen att följa de åtgärder som beskrivs ovan för att säkerställa effektiv social distans mellan andra kollegor och allmänheten samt vidta god hygienpraxis fortlöpande.

Om du vill diskutera någon aspekt av ovanstående försiktighetsåtgärder, kontakta gärna vår representant på följande nummer:

Nysäter Wind AB, Owners Engineer Team (RWE), hälso- och säkerhetschef, Patric Åhlin. 

Tel. +46 (0)70-581 16 00

Ytterligare information om Covid-19-utbrottet och försiktighetsåtgärder som publicerats av folkhälsomyndigheten och Sveriges byrå för socialt skydd och beredskap, MSB, hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/corona

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading