Nysäter Wind: Viktig milstolpe nådd – första vindkraftverket rest

Nu är det första vindkraftverket i vindkraftparken nära Viksjö utanför Härnösand, på plats. Arbetet med att resa de resterande 113 vindkraftverken, som ska färdigställas under 2021, fortsätter. Färdigställd och i drift, kommer vindkraftparken att drivas av RWE Renewables.

”Det här är en viktig milstolpe för oss på Nysäter Wind, och för hela projektet”, säger John Childs, vd för Nysäter Wind.

Redan i juni började komponenter såsom torn, rotorblad och turbiner att anlända till hamnen i Härnösand.  Efter det att markarbeten, gjutning av fundament och resning av tornet färdigställts var dags för den första turbinen med sina 73 m långa blad att lyftas på plats. Fortsättningsvis kommer 1-2 vindkraftverk att färdigställas varje vecka. Just nu arbetar närmare 400 personer på platsen för vindkraftsbygget.

”När vindkraftparken är i full drift kommer elen som genereras att räcka till förbrukningen i 300 00 svenska hushåll, motsvarande nästan ett helt Malmö. Vindkraftparken blir ett viktigt bidrag till Sveriges mål att nå 100 procent förnybar elproduktion senast 2040”, säger John Childs. Nysäter Wind är byggherre och kommer att driva vindkraftparken, som blir en av Sveriges största när den är färdigbyggd. Den kommer att bestå av 114 turbiner med totalt 474 MW installerad kapacitet. Den första fasen omfattar 73 turbiner och den fasen planeras vara klar i mitten av 2021. Den andra fasen av konstruktionen omfattar 41 turbiner, som ska vara färdiga i slutet av 2021. RWE Renewables och infrastrukturfonden Credit Suisse Energy Infrastructure Partners äger 20 respektive 80 procent i Nysäter Wind.

English:

Nysäter Wind: First wind turbine erected – important milestone reached

The first wind turbine at the wind farm outside Viksjö, Härnösand, is now in place. The work of erecting the remaining 113 wind turbines, which will be completed during 2021, continues. Once completed, the site will be operated by RWE Renewables.

”This is an important milestone for us at Nysäter Wind, and for the entire project,” says John Childs, CEO of Nysäter Wind.

In June, components such as towers, rotor blades and turbines began to arrive at the port of Härnösand. After the completion of ground works, casting of the foundation and the erection of the tower, the first turbine with its 73 meter-long blades has now been lifted into place. Going forward, one to two turbines will be finalized each week. Right now, close to 400 people are working at the Nysäter wind power site.

“When the wind farm is in full operation, the electricity generated will be enough for the consumption of 300,000 Swedish households. The Nysäter wind farm will be an important contribution to Sweden’s goal of reaching 100 percent renewable electricity production by 2040,” says John Childs. Nysäter Wind will operate one of Sweden’s largest wind farms in Viksjö, close to Härnösand. The wind farm will consist of 114 turbines with a total of 474 MW installed capacity. The first phase, including 73 turbines, is planned for completion in mid-2021. The second phase of construction includes 41 turbines, to be completed by the end of 2021. RWE Renewables and a fund advised by Credit Suisse Energy Infrastructure Partners own 20% and 80%, respectively, in Nysäter Wind.

Fler nyheter

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom

Läs mer »

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading