Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (9-13 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 utförde HSTA följande arbeten:

Avtäckning vid H32 och H38.

Borrning vid H19, H27 och H47.

Sprängning vid H27.

Terrassering vid H19, H27, H32, H35 och H38.

En olycka inträffade med en dumper tillhörande HSTA på onsdagen, den tippade ner i ett dike.

I modul 5 utförde Sigurd Sand följande arbeten:

Avtäckning och terrassering vid H18, H26 och H17. Även H25 (modul 3).

Borrning vid H26 och H15.

Sprängning vid H15 samt väg mot H13.

Krossning vid H25.

Trumbyte vid vattenärende 5k och 5j, väg mot H31.

Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden.

Sigurd Sand drabbades av ett tillbud, då en lastbil gled ner i diket, access 3. Ingen miljöpåverkan.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, i modul 1, 2, 4 utförde följande arbeten:

Snöröjning i samtliga moduler.

Inmätning av områdena och planering av aktiviteter.

Mindre avverkning har utförts i modul 6 och 3.

Personalstyrka i genomsnitt under veckan:

HSTA 42 pers (Maskinpark 40 st)

Sigurd Sand 28 pers (Maskinpark 31 st, varav 25 i drift)

Skanska 5 st (Maskinpark 1 st)

Björnlandhöjden

Skanska har påbörjat avtäckning av SCA:s bergtäkt vid infartsvägen till Björnlandhöjden.

SCA utför avverkning på site.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (6 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H27 och H28 och även mot H19. Vidare har påbörjats byggnation av väg mot H32 och väg mot H38/H39. Arbete pågår med kranytorna H19, H52, H28, H27, H35 samt H38. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15, H25 och H26. Krossning pågår vid H25. Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden. Vägbyggnad pågår mot vindkraftverk H13 samt från H15-H18. (Sigurd Sand)

Fundamentsarbeten pågår vid H35, H27, H28, H47, H52 samt H22. (Nobe)

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, som ny underentreprenör, kommer inom kort att påbörja arbeten i delar av vindkraftparken som inte berörs av sådant som är föremål för avstämning med tillsynsmyndigheten (dvs. massbalanserna för modul 1, 2 och 4). Som exempel snöröjning och ombyggnation av infartsväg 4.

Telecon har tillfälligt avbrutit mätmastarbetena vid H73.

Cirka 40-45 personer arbetade med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

Skanska påbörjar mobilisering (start v10), som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

Skanska planerar för uppstart som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (21 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28 och även mot H19. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22. (Sigurd Sand)

Såsom avvikelserapporterats denna vecka, utförs extra kontroll av arbetena vid H17 att dessa sker på rätt sätt/plats.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Byggplatskontoret för Hästkullen utmed infartsväg 3. Nordex har etablerat och tagit i bruk bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

SCA utför ”klippning” utmed befintliga vägar där layouten ej ändrats.