Start

Några mil väster om Härnösand bygger vi just nu en av Europas största vindkraftparker. 114 turbiner kommer gradvis att tas i drift från och med hösten 2020. Titta in och lär dig mer om projektet!

Vad händer just nu i projektet?

HÄSTKULLEN

I modul 3 utförde HSTA följande arbeten: Avtäckning vid H32 och H38. Borrning vid H19, H27 och H47. Sprängning vid H27. Terrassering vid H19, H27, H32, H35 och H38.

En olycka inträffade med en dumper tillhörande HSTA på onsdagen, den tippade ner i ett dike.

I modul 5 utförde Sigurd Sand följande arbeten: Avtäckning och terrassering vid H18, H26 och H17. Även H25 (modul 3). Borrning vid H26 och H15. Sprängning vid H15 samt väg mot H13. Krossning vid H25. Trumbyte vid vattenärende 5k och 5j, väg mot H31. Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden.

Sigurd Sand drabbades av ett tillbud, då en lastbil gled ner i diket, access 3. Ingen miljöpåverkan.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, i modul 1, 2, 4 utförde följande arbeten: Snöröjning i samtliga moduler. Inmätning av områdena och planering av aktiviteter.

Mindre avverkning har utförts i modul 6 och 3.

Personalstyrka i genomsnitt under veckan: HSTA 42 pers (Maskinpark 40 st) Sigurd Sand 28 pers (Maskinpark 31 st, varav 25 i drift) Skanska 5 st (Maskinpark 1 st)

BJÖRNLANDHÖJDEN

Skanska har påbörjat avtäckning av SCA:s bergtäkt vid infartsvägen till Björnlandhöjden. SCA utför avverkning på site.

 Nysäter bygger tillsammans Sveriges gröna framtid, med förnybar el som räcker till årsförbrukningen för över 320'000 Svenska hushåll
Per Nordlund
VD Nysäter VInd

Kortfakta om Nysäter

Två projekt bilar en enhet

Hästkullen och Björnlandhöjden har mycket goda vindförhållanden och har noggrant valts ut för dess exceptionell goda läge bland områden i hela Sverige.

Hur mycket el blir det?

När de båda parkerna är utbyggda kommer turbinerna på tillsammans 475MW att leverera nästan 1.7 TWh per år. Lika mycket som hela Västernorrland förbrukar på ett år!

När är parken klar?

Vi räknar med att de två parkerna ska leverera el till nätet i slutet av 2021, då vi givetvis kommer ha en fullgod invigning för alla som vill fira med oss!

Antal Turbiner - 114st

Vi kommer använda oss av Nordex senaste turbinteknik på 3,9-4.5 MW, och med roterdiameter på över 130-150 meter. Turbinerna sveper alltså över ett område större än en fotbollsplan.

Turbinhöjd - max 220m

Turbinerna kommer vid högsta tippen vara 220 meter, och alltså nästan 50% högre än pyramiderna i Giza, Egypten. Detta innebär att man kommer nå stabilare vindar, och därmed producera mer el.

Varför byggs parken?

Sverige har som mål att bli Världens första fossilfria välfärdsland. Här kommer vindkraften spela en viktig roll, då den är en pålitlig kraftkälla väl anpassad för svenska förhållanden! Räknat i bortknuffad kolkraft, så tar vindkraften i Nysäter bort utsläpp motsvarande vad 360.000 bilar släpper ut på ett år! Detta är mycket betydande, och ett stort steg i rätt riktning för klimatet

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder